เขื่อนน้ำพุ
เขื่อนน้ำพุง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร และห่างจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ไปประมาณ 30 กิโลเมตร ตามถนนสายสกลนครกาฬสินธุ์ ลักษณะเป็นเขื่อนแบบหินทิ้งที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สนองความต้อง การของประชาชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม

มีต่อ>>>

พัฒนาและออกแบบโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานจังหวัดสกลนคร
webmaster>>> 0-4271-1250 มท. 48206 E-Mail Address >>> sakonnakhon.moi.go.th
Power by:::::Deeply_Pisces@hotmail.com