222 ปี สกลทวาปี ศรีอิสาน

ตำนานหนองหานและเรื่องราวของโบราณคดีของจังหวัดสกลนคร
สกลนคร
ุทยานแห่งชาติภูผายล/ Phu Pha Yon National Park

สกลนคร

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก/ Phu Pha Lek National Park
เขื่อนน้ำพุง

อุทยานแห่งชาติภูพานและอำเภอเเมือง
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (วัดป่าอุดมสมพร) และสถาที่ต่างๆของอำเภอพรรณานิคม

เขื่อนน้ำอูนและเขตอำเภอพังโคน
ปราสาทบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน

พระธาตุศรีมงคล ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ภูอ่างศอ
อำเภอวาริชภูมิ
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม และ พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน ผาดงก่อ และ ผาน้ำโจ้ก อำเภอส่องดาว
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด (อำเภอเต่างอย)

 
   
 

 
   
 

 

พัฒนาและออกแบบโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานจังหวัดสกลนคร
webmaster>>> 0-4271-1250 มท. 48206 E-Mail Address >>> sakonnakhon.moi.go.th
Power by:::::Deeply_Pisces@hotmail.com