>>>>การเดินทาง
 

 

 


สกลนคร

 

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวแยกเข้าอำเภอบ้านไผ่ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง หมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ข้ามเทือกเขา ภูพานเข้าสู่จังหวัดสกลนคร เป็นระยะทางประมาณ 647 กม.
รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บริษัทเอกชน มีรถประจำทางไปจังหวัดสกลนครทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 936 - 1880, 936 - 0657, 936-0667, 936-2852 -66 www.transport.co.th 
รถไฟ
จากสถานีรถไฟหัวลำโพงมีขบวนรถไฟไปลงที่จังหวัดอุดรธานี แล้วเดินทางต่อไปโดยรถประจำทาง ไปจังหวัดสกลนคร ประมาณ 159 กม. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223 - 7010, 223 - 7020 www.railway.co.th 
เครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปสกลนครทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 280-0060, 628-2000 สำนักงานสกลนคร ถนนยุวพัฒนา โทร. (042) 712259 - 60
นอกจากนั้นการคมนาคมภายในตัวจังหวัดสกลนครมีรถสามล้อรับจ้างและรถสามล้อเครื่องไว้บริการ

www.thaiairways.com 

 


ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ


อำเภอกุดบาก 

56 กม.

อำเภอสว่างแดนดิน 

84 กม.

อำเภอกุสุมาลย์ 

40 กม.

อำเภอเต่างอย 

28 กม.

อำเภอคำตากล้า 

109 กม.

อำเภอวานรนิวาส 

85 กม.

อำเภอนิคมน้ำอูน 

99 กม.

อำเภอโคกศรีสุพรรณ 

22 กม.

อำเภอบ้านม่วง 

120 กม.

อำเภอโพนนาแก้ว 

35 กม.

อำเภอพรรณานิคม 

39 กม.

อำเภอส่องดาว 

109 กม.

อำเภอพังโคน 

54 กม.

อำเภออากาศอำนวย 

57 กม.

อำเภอวาริชภูมิ 

69 กม.

อำเภอเจริญศิลป์ 

90 กม.

 

 

กิ่งอำเภอภูพาน 

33 กม.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 042)


สำนักงานจังหวัดสกลนคร

711763

บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

712259 - 60

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร

711636, 711615

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

711878, 711665, 711506

 

>>>>>แผนที่จังหวัดสกลนคร/map of SAKONNAKHON

 

สกลนคร
แผนที่ท่องเที่ยว
สกลนคร

สกลนคร
แผนที่ท่องเที่ยว
สกลนคร

 

พัฒนาและออกแบบโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานจังหวัดสกลนคร
webmaster>>> 0-4271-1250 มท. 48206 E-Mail Address >>> sakonnakhon.moi.go.th
Power by:::::Deeply_Pisces@hotmail.com