ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมในการดำเนินการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง
จังหวัดสกลนครจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสกลนคร
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนครจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256

ข่าวกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 11 (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) ลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมในการดำเนินการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ประจำปีงบป

12-11-2019 Hits:5 ข่าวสำนักงาน Super User - avatar Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายบรรจง ตรีกุล ลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมในการดำเนินการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 11 (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) ในการนี้ นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ด้วย

Read more

จังหวัดสกลนครจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสกลนคร

06-11-2019 Hits:9 ข่าวสำนักงาน Super User - avatar Super User

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรจง ตรีกุล รักษาการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และนางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

Read more

จังหวัดสกลนครจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

05-11-2019 Hits:11 ข่าวสำนักงาน Super User - avatar Super User

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Read more

จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมสัมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร

04-11-2019 Hits:4 ข่าวสำนักงาน Super User - avatar Super User

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2564  จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมสัมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ  โดยนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา 

Read more

จังหวัดสกลนครจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

30-10-2019 Hits:7 ข่าวสำนักงาน Super User - avatar Super User

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายบรรจง ตรีกุล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

Read more
×

Error

You are not authorised to view this resource.