ทัวร์...ตามรอยหลวงปู่มั่น
 
                      รายละเอียดทัวร์ตามรอยหลวงปู่มั่น ๒ วัน
 
      วันที่ ๑ ช่วงเช้า www.sakonnakhon.go.th/download/tamroy1.ppsx
      วันที่ ๑ ช่วงบ่าย www.sakonnakhon.go.th/download/tamroy2.ppsx
      วันที่ ๒ ช่วงเช้า www.sakonnakhon.go.th/download/tamroy3.ppsx
      วันที่ ๒ ช่วงบ่าย www.sakonnakhon.go.th/download/tamroy4.ppsx
 
                   หนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต    (มุตโตทัย)
                   หนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตตะเถระ                                     
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."