"อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร" โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
 
 

ข้อมูลโครงการพระราชดำริพื้นที่จังหวัดสกลนคร

อาศิราวาทรอยพระบาทยาตราจารึก จังหวัดสกลนคร
ทศวรรษที่ ๑ - ๕
วิสัยทัศ/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินกิจกรรม
สินค้า OTOP
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
เว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
   
 
   
เว็ปไซต์ : www.sakonnakhon.go.th
https://www.facebook.com/สำนักงานจังหวัดสกลนคร
โทร/โทรสาร : 042-711-065,042-711-763
E-mail : sakon_spd@hotmail.com,adisorn_thu@moi.go.th