สำนักงานจังหวัดสกลนคร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร/โทรสาร : 042-711065
วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
   
     
  หนังสือนำ
     
ตอนที่ 1 : น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
 
 
     
  ตอนที่ 4 : เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต