Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาหนองหารเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/ 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูหนองหาร ของ ม.เกษตรฯ
โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม เส้นทางเรียบหนองหาร ระยะที่ 1(VDO)

 

 

 

 


by torranin

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1065 แฟกซ์. 0 4271 1065 e-mail : sakon_spd@hotmail.com