ดาวน์โหลดแผนที่เทศบาลนครสกลนคร
          แผนที่เขตเทศบาลเมืองสกลนคร   http://sakonnakhonguide.com
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."