แผนที่เขตเทศบาลนครสกลนคร
               แผนที่บริเวณชุมชนเมือง
               แผนที่บริเวณศูนย์ราชการ
               แผนที่ท่องเที่ยว
               ผังเมืองรวม
                                                                  
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."