ตราสัญลักษณ์ประจำจำจังหวัดสกลนคร
       หมายถึง เจดีย์ของพระธาตุเชิงชุม ซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ เพราะเชื่อกันว่าเจดีย์นี้ ก่อขึ้นสวมรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ในภัทรกัปนี้ คือ พระพุทธเจ้ากฏสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และ โคตมะ นับว่า พระศรีอริยเมตโตรย พระพุทธเจ้า ซึ่งจะมาตรัสรู้ในอนาคต ก็จะทรงมาประทับรอยพระบาทไว้ ณ ที่นี้ด้วย ตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเนินในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ข้างในทึบ สร้างด้วยศิลาแลงและศิลาทราย ชื่อเก่าของเมืองนี้คือ หนองหาร และสกลทวาปี และเปลี่ยนมาเป็นสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๑
                                                                   
                                                        
ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร
      ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร : ดอกอินทนิลน้ำ
      ชื่อสามัญ : Queen's Flower, Queen's Crape Myrtle, Pride of india
      ชื่ออื่น : ฉ่วงมู (กระเหรี่ยง -กาญจนบุรี) ตะแบกดำ ( กรุงเทพ) บางอ บะซา (มะลายู ยะลา,นราธิวาส) บาเอ บาเย                    (ปัตตานี) อินทนิล (ภาคกลาง) อินทนิลน้ำ (ภาคกลาง ภาคใต้)
      ลักษณะทั่วไป : เป็นต้นไม้ยืนต้น สูง ๑๐ - ๑๕ เมตร ลำต้นเป็นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผิวเปลือกนอกสีเทา                               ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่ แกมขอบขนาน ปลายใบมน ดอกย่อยขนาดใหญ่ กลับดอกสีชมพู                                สีม่วงแกมชมพู หือสีม่วง ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน ผลเป็นผลแห้ง มีขนาดใหญ่
      การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด
      สภาพที่เหมาะสม : ดินทุกชนิด เป็นต้นไม้กลางแจ้ง
      ถิ่นกำเนิด : ที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบทั่วไป
 
                                                                  
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."