ประจำปี ๒๕๕๖
 
ประจำปี ๒๕๕๗
๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยุ่หัว
พระมหาเจษฏาราชเจ้า
     
๖ เมษายน ๒๕๕๖ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
     
๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันฉัตรมงคล
     
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
     
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ"
- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล
- พิธีลงนามถวายพรพรชัยมงคล
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

     
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

     
๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

พิธีงาน "รวมใจไทสกล ถวายพระพรชัยมงคลองค์ราชัน พระมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทย " เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

     
         
         
- > ประจำปี ๒๕๕๕