การอัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ไปถวายเป็นพุทธบูชา พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
ณ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร