สถานที่ติดต่อ

              สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
              เลขที่ 1848 ถนนศูนย์ราชการ
              ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
              จังหวัดสกลนคร 47000

               โทรศัพท์ : 042-711326
               โทรสาร : 042-711326
                อีเมล์ : sakonredcross@gmail.com
                เว็บไซต์ : www.sakonredcross.org

 
  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
  กิจกรรมกาชาด
 
อืม