ชื่อ-นามสกุล  :  นางสาวดอกคูณ ศรีสุธรรม (ดอกคูณ)
ตำแหน่ง  :
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
042-711065, 091-0524738

ชื่อ-นามสกุล  :  นางสาวนุชรา พรหมโสภา (เปิ้ล)
ตำแหน่ง  :
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
042-711065, 093-3274013

 

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง

เอกสารดาวน์โหลด

1 กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ฉบับล่าสุด) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานจังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร. 042 711763 แฟกส์ : 042 711763   e-mail  : xxxxxxxx@gmail.com