Untitled Document
   
พฤหัสบดีที่ ๒๖ – วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในการนี้นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร พลตำรวจตรี สมเกียรติ เกิดจงรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) พันเอก ธเนศ จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายนพดล ไพฑูรย์ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมซักซ้อมขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อการศึกษาพระภิกษุ สามเณร" ณ วัดถ้ำโพรง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พบปะตัวแทนเกษตรกรเพื่อการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนน้ำอูน ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และตรวจติดตามโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ" ณ บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร ในการนี้นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและร่วมตรวจติดตามด้วย
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายนพดล ไพฑูรย์ ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายนพดล ไพฑูรย์ ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครเข้าร่วมในพิธีด้วย

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ปะรำพิธีถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับประธานในพิธ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวต้มมัด เนื่องในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ในการนี้นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายนพดล ไพฑูรย์ ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประทานอุปกรณ์การเรียนและกีฬา กล้าข้าวพันธุ์สกลนคร และพันธุ์ปลาพื้นบ้าน ทรงเยี่ยมชมกิจกรรม “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ” 
,หน่วยแพทย์พระราชทาน และ เสด็จทรงเยี่ยมประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลนครสกลนคร บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 
   
   
   
   
   
   
   

Untitled Document
 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ว ๒๘๐)
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
 โครงการ "๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team 1567)
   
   
Untitled Document

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

ต้อนรับเสด็จพระเจ้าหลายเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประทานอุปกรณ์การเรียนและกีฬา กล้าข้าวพันธุ์สกลนคร และพันธุ์ปลาพื้นบ้าน ทรงเยี่ยมชมกิจกรรม “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ” 
,หน่วยแพทย์พระราชทาน และ เสด็จทรงเยี่ยมประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลนครสกลนคร บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 เริ่มนับ ๒๓   เมษายน ๒๕๕๖
Free Hit Counters
HTML Counter


สำนักงานจังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓ แฟกส์ : ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓   e-mail  : sakonnakhon@moi.go.th