ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสกลนคร

   
-: หน่วยงานส่วนท้องถิ่น แจ้งเพิ่ม Link ได้ที่ สำนักงานจังหวัดสกลนคร โทร.0-4271-1250 มท.48529  e-mail:sakonnakhon@moi.go.th :-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลดงมะไฟ เทศบาลตำบลพังโคน
เทศบาลตำบลพรรณานิคม เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน เทศบาลตำบลดอนเขือง เทศบาลตำบลวานรนิวาส เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ เทศบาลตำบลส่องดาว เทศบาลตำบลกุดบาก
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เทศบาลตำบลตำตากล้า