โทรศัพท์/โทรสาร  
 

                       ที่ทำงาน  0-4271-1282, 0-4271-1352  สป.มท. 48511,48226

 
                       บ้านพัก    0-4271-1001                        สป.มท. 48510  
     
               

 

 

นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์/โทรสาร

        ที่ทำงาน  0-4271-1991    สป.มท. 48513 , 48229          ที่ทำงาน  0-4271-1764      สป.มท. 48512,48230
        บ้านพัก    0-4271-2273    สป.มท. 48516          บ้านพัก    0-4271-1477      สป.มท. 48517
   
               

นายสุระพันธ์ ดิสสะมาน

นายประสงค์ คงเคารพธรรม

ปลัดจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์/โทรสาร

  ที่ทำงาน  0-4271-6527 , 0-4271-1461 สป.มท. 48530        ที่ทำงาน  0-4271-4959 , 0-4271-1763  สป.มท. 48520

  บ้านพัก    0-4271-1174                        สป.มท. 48536

       บ้านพัก    0-4271-2328                         สป.มท. 48526
   
 
 
 
พัฒนาและออกแบบโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานจังหวัดสกลนคร
webmaster>>> 0-4271-1250 มท. 48206 E-Mail Address >>> sakonnakhon.moi.go.th
Power by:::::Deeply_Pisces@hotmail.com