กลุ่มงานข้อมูล
นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีนายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้้งนี้ด้วย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสกลนคร จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้จัดทำเป็นห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ณ บริเวณ ชั้น ๑ ศาลางกลางจังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๔๒-๗๑๒๐๙๔ , ๐๙๒-๔๐๙๒๒๕๖
 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
page counter