พิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานปล่อยขบวนและร่วมการซ้อมปั่นจักรยานในโครงการ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมด้วยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และพสกนิกรจังหวัดสกลนคร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
กิจกรรมรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
 
    
 
ช่วงเวลาก่อนการถ่ายทอดสดพิธีเปิดฯ จากส่วนกลาง การแสดงดนตรีจากจังหวัดทหารบกสกลนคร
 
 
 ช่วงเวลาก่อนการถ่ายทอดสดพิธีปิดฯ จากส่วนกลาง การแสดงดนตรีจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 
 
          เส้นทางจักรยาน
 
          ขาไป ออกจากศาลากลางจังหวัดสกลนนคร เลี้ยวขวาไปตามถนนสุขเกษม เลี้ยวขวาไปตามเส้นรอบเมือง เลี้ยวซ้ายไปถนนเรืองสวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมรรคาลัย ตรงไปยัง
          ลานรวมใจไทสกล เข้าสู่ถนนนิตโย (เส้นทาง ๒๒) ไปถึงสี่แยกบ้านธาตุนาเวง (แยก ม.ราชภัฎสกลนคร) เลี้ยวซ้ายไปถนนบายพาส (เส้นทาง ๒๒๓) ผ่านสี่แยกกาฬสินธุ์
          ตรงไปถึงสามแยกนาแก
 
         ขากลับ ถึงสามแยกนาแกเลี้ยวซ้ายมาตามถนนสกล - นาแก ถึงสี่แยกชุมชนบ้านนาอ้อย เลั้ยวซ้ายไปตามถนนเสรีไทย จนถึงสี่แยกตะวันแดง เลี้ยวขวาไปตามถนนสุขเกษม
         ถึงถนนศูนย์ราชการ เลี้ยวซ้ายเข้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
 
   
   
   
จุดที่ ๑ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
จุดที่ ๒ บริเวณสี่แยก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
   
   
จุดที่ ๓ หน้าลาน ร. ๕
จุดที่ ๔ สี่แยกกาฬสินธุ์
   
 
   
 
   

 

 

 

 


สำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๔๒ ๗๑๑ ๗๖๓