[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


   วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  - เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร
  ถวายพระราชกุศลฯ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ
  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
  และพิธีทำบ
  ุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป

  - เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ
  สู่ผืนแผ่นดิน” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร โดยจัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของเล่น และสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ

  - เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล โดยจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  โดยมีการเก็บเศษวัสดุ เก็บต้นดาวเรือง ทำความสะอาด และปรับพื้นที่บริเวณที่รื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ในการนี้
  นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชัย คล้ายทับทิม ปลัดจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

   
   


  เข้าชม : 143


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        นที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข ๘ และหมายเลข ๑๒ 24 / ม.ค. / 2561
        วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางแสงแข จันทร์ฉลอง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกล 24 / ม.ค. / 2561
        วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 24 / ม.ค. / 2561
        ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวาล "สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2561"วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร 23 / ม.ค. / 2561
        วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร 15 / ม.ค. / 2561  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter