[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560

  พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2560


   วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 “สงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในพิธีเปิดงานดังกล่าว มีการมอบรางวัลผู้สูงอายุ ครอบครัวร่มเย็น และสรงน้ำพระพุทธรูป ในการนี้นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในพิธีด้วย

  ดูรูปภาพที่นี่ www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-112150772528904/photos/


  เข้าชม : 242


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างสำคัญ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณ 24 / พ.ค. / 2561
        วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑” ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 24 / พ.ค. / 2561
        วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ 22 / พ.ค. / 2561
        วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ณ ลานรวมใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 21 / พ.ค. / 2561
        วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน "Road Show ตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพสกลนคร " ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 20 / พ.ค. / 2561  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter