[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • งานรัฐพิธี
 • การอัญเชิญพวงมาลาดอกไม้สด
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร •   

  20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ตรวจพื้นที่ และร่วมประชุมกับพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ
  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ตรวจพื้นที่ และร่วมประชุมกับพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ
  20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องพระธาตุ
  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องพระธาตุ
  17 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดสกลนคร
  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดสกลนคร
  28 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  26 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  หมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2560
  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานงานหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2560
  24 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวัลสลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2560
  ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวัลสลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2560
  24 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อัญเชิญพวงพวงมาลาพระราชทานฯ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้อัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีการบรรพชา - อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล
  พิธีการบรรพชา - อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)
  17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีขลิบผม/ปลงผมนาค การบรรพชา อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  พิธีขลิบผม/ปลงผมนาค การบรรพชา อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
  17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริฯ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนชุมชนนิรมัย และโรงเรียนบ้านกุดฮู ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2560
  3 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
  พิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
  24 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ถวายหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้อัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีกล่าวถ้อยคำปฏิญาณ เนื่องในงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  พิธีกล่าวถ้อยคำปฏิญาณ เนื่องในงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  20 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำหนองหาร
  พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ(หนองหาร)
  14 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ๑๐๙ ครั้ง รอยพระบาทยาตรยังจารึก สกลนคร - ถวายอาลัยองค์ภูมิพล
  ๑๐๙ ครั้ง รอยพระบาทยาตรยังจารึก สกลนคร - ถวายอาลัยองค์ภูมิพล ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
  14 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ๑๐๙ ครั้ง รอยพระบาทยาตรยังจารึก สกลนคร - ถวายอาลัยองค์ภูมิพล
  ๑๐๙ ครั้ง รอยพระบาทยาตรยังจารึก สกลนคร - ถวายอาลัยองค์ภูมิพล
  10 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  109 ครั้ง รอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลสนคร
  ขอเชิญร่วมงานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter