[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • งานรัฐพิธี
 • การอัญเชิญพวงมาลาดอกไม้สด
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน •   

  31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
  วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ นำสิ่งของพร
  31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เบอร์โทรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกลนคร
  เบอร์โทรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกลนคร
  30 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นครแห่งความสุข สกลนคร
  ข้ามเทือกเขาภูพาน สู่เมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บนที่ราบสูงแดนอีสาน เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ คือหนึ่งในเมืองท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง ที่จะพาทุกคนไปลงลึกถึงถิ่นฐานกับวิถีของคนถิ่นนี้ ที่นี่ จังหวัดสกลนคร
  23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหาจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีพาดพิงสร้างความแตกแยกบ่อนทำลายศาสนา
  ขอชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหาจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีพาดพิงสร้างความแตกแยกบ่อนทำลายศาสนา
  13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
  ร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
  9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การขับเคลื่อนแผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลสคร (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
  วาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มิถุนายน
  29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
  19 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม พระยาประจันตประเทศธานี
  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม พระยาประจันตประเทศธานี
  11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์ ปฎิบัติธรรมและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์ ปฎิบัติธรรมและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
  11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีขบวนแห่โคมบัวบูชา และพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระองค์แสนจำลอง เนื่องในวันวิสาขบูชา
  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีขบวนแห่โคมบัวบูชา และพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระองค์แสนจำลอง เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕
  26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  20 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
  งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 “สงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”
  20 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
  พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
  10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 ณ วัดภูริทัตตถิรวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เป็นประธานในรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  เป็นประธานในรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมด้วยช่วยกัน กด Like และ Share ตามลิงค์
  https://www.facebook.com/CMe.FanPage/videos/1333574970044013/
  20 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องพระธาตุ
  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องพระธาตุ

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter