[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
  โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร

  พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558


   โครงการสนับสนุนการจัดหารเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 681,800  บาท  เน้นกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้อง   คลิกดูสรุปการอนุมัติโครงการเครื่องจักรกลการเกษตร www.sakonnakhon.go.th/th/plan/project2.pdf

  เข้าชม : 572


  แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 อันดับล่าสุด

       โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 12 / พ.ย. / 2558
       โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท 12 / พ.ย. / 2558
       การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 12 / พ.ย. / 2558
       โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร 12 / พ.ย. / 2558
       โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนฯ 10 / พ.ย. / 2558
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter