[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • งานรัฐพิธี
 • การอัญเชิญพวงมาลาดอกไม้สด
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 •  
 • สำนักงานจังหวัดสกลนคร
 • จัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

 • https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th/photos/a.1326653544012607.1073742286.301378429873462/1326657997345495/?type=3&theater
  ภาพประทับใจ สกลนคร
  https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th/photos/a.316741095003862.87421.301378429873462/1543226145688678/?type=3&theater
  ขอเชิญร่วมสวดมนต์
  https://www.facebook.com/pg/sakonnakhon.go.th/photos/?tab=album&album_id=1313520271992601
  อัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานฯ
  https://www.facebook.com/tarapanmah/posts/10204947279321022
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

   
   
   

   


  55 วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
      วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ นำสิ่งของพร [ เข้าชม/Comment 93/0 ]
  55 เบอร์โทรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกลนคร
      เบอร์โทรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกลนคร [ เข้าชม/Comment 120/0 ]
  55 นครแห่งความสุข สกลนคร
      ข้ามเทือกเขาภูพาน สู่เมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บนที่ราบสูงแดนอีสาน เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ คือหนึ่งในเมืองท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง ที่จะพาทุกคนไปลงลึกถึงถิ่นฐานกับวิถีของคนถิ่นนี้ ที่นี่ จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 81/0 ]
  55 ขอชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหาจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีพาดพิงสร้างความแตกแยกบ่อนทำลายศาสนา
      ขอชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหาจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีพาดพิงสร้างความแตกแยกบ่อนทำลายศาสนา [ เข้าชม/Comment 187/0 ]
  55 ร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
      ร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ [ เข้าชม/Comment 134/0 ]
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

   
   
  ดูทั้งหมด... 

   
  โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
       โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 504/0 ]
  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท
       โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท (125 ตำบล) 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 602/0 ]
  การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
       การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบลงทุน : โครงการละ 1 ลบ.) 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 328/0 ]
  โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
       โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักกลการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 316/0 ]
  โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนฯ
       โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กจย.) 10 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 287/0 ]
   
  ดูทั้งหมด.. 


   
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
  แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
  หนองหาร : การขับเคลื่อนแผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลสคร (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
  สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร
  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
  ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหัดสกลนคร พ.ศ.
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท (อาคารพาณิชย์ประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัด
  แผนปฏิบัติราชการด้านการปราบปรามทุจริจ ปี 2560
  รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR : Term of reference) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดสกลนคร กิจกรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีสกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่สากล
  แบบแสดงความคิดเห็น เรื่องการออกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
   
   ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

  โรคมือเท้าชา (อ่าน 13 / ตอบ 0 )
  CT Scan ซีทีสแกน (อ่าน 11 / ตอบ 0 )
  โรควิตกกังวล (อ่าน 10 / ตอบ 0 )
  เอสโตรเจน (อ่าน 13 / ตอบ 0 )
  ทอนซิลอักเสบ (อ่าน 11 / ตอบ 0 )
  มะเร็งปอด (อ่าน 11 / ตอบ 0 )
  โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทย (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
  อุจจาระปนเลือด (อ่าน 12 / ตอบ 0 )
  อาการท้องผูกในแมว (อ่าน 12 / ตอบ 0 )
  แมวอาเจียน เฉียบพลัน (อ่าน 12 / ตอบ 0 )
   [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


  นายวิทยา จันทร์ฉลอง
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


   
 • สอบราคา
 • ข่าวประกวดราคา
 • ข่าวสขร.1


 •  
 • ทำเนียบโทรศัพท์
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
 • ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานจังหวัดสกลนคร
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียด

 • << สิงหาคม 2560 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
       พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 21 / มิ.ย. / 2560
  [ เข้าชม/Comment 61/0 ]
  เจอต้องแจ้ง
       เจอต้องแจ้ง 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 380/0 ]
  แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย
       แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 230/0 ]
  แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน
       แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 234/0 ]
  พระยาประจันตประเทศธานี
       พระยาประจันตประเทศธานีเจ้าเมืองคนแรกของสกลนคร 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 729/0 ]
  LOVE EN ROUTE
       LOVE EN ROUTE เส้นทางรัก (16 minutes) 25 / ก.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : jlgg
  [ เข้าชม/Comment 255/1 ]

  http://www.sakonnakhon.go.th/download/king10.rar
  ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์
  http://www.sakonnakhon.go.th/download/project.rar
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
  http://www.sakonnakhon.go.th/prongdong/prongdong.html
  ป.ย.ป. จังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/book/sakon.docx
  บรรยายสรุป
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan4.html
  แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/information/nonghanplan.php
  แผนแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาหนองหาร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/plan/project/projectprovince.pdf
  แผนงาน/โครงการ ของจังหวัด ปี 60
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/plan/project/10447.jpg
  แผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัด ปี 2560
  http://123.242.184.91:8080/
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  http://www.sakonnakhon.go.th/th/etc/book_v/apil59.xls
  ตารางคำนวนเงินเดือน
  http://www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf
  สมุดภาพกราฟฟิก
  https://www.govchannel.go.th/
  Govchannel
  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
  มาตรา 100 103
  http://www.sakonnakhon.go.th/info/info.html
  คู่มือประชาชน
  http://www.mict.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
  เกณฑ์ราคากลางปี 2559
  http://www.sakonnakhon.go.th/th/etc/book_v/coruption.rar
  ป้ายต่อต้านการทุจริต
  http://www.parliament.go.th/dyouth/
  ยุวชนประชาธิปไตย
  http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=520&Itemid=418&lang=th
  มติ ครม.
  http://www.xn--72cq9ab5aj8b2ee0c0d.com/main.php?filename=nrc_index
  เสียงปฏิรูป
  http://www.parliament.go.th/innovation/
  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
  http://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
  ระบบข้อมูลการเกษตร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/
  เว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/govpow/govpow.html
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/2015/pdf/suppression.pdf
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan44.html
  เว็บ อพ.สธ.
  http://www.oic.go.th/INFOCENTER24/2476
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดสกลนคร

  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter