[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

 •   
  ิBIKE อุ่นไอรัก
  โดย : อนุรักษ์   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   


   ผู้ที่ลงทะเบียน BIKE อุ่นไอรัก   จะขอรับเสื้อพระราชทานได้ที่ไหน  วัน เวลาใด  มีขั้นตอนติดต่ออย่างไรครับ

  เข้าชม : 451


  ความคิดเห็นที่ 1
  ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 20:03:04
   จ.สกลนครมีกำหนดซ้อมปั่นอุ่นไอรักหรือไม่ครับ
  โดย : วนกร รัตนสีหา    ไอพี : 1.2.142.235


  ความคิดเห็นที่ 2
  เสาร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:48:01
   ประชาชนเดือดร้อนค่ะเนื่องจากเปลี่ยนวันมอบเสื้อ แต่ไม่แจ้งขับรถมาตั้งไกล
  โดย : ,Nantikan    ไอพี : 223.24.187.4


  ความคิดเห็นที่ 3
  เสาร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:41:28
   ผมโทร.สอบถามวันศุกร์ได้รับคำตอบว่าเสื้อยังไม่มาครับ  แต่ไม่รู้ว่าจะมาและมอบวันใด  ท่านใดทราบแจ้งด้วย
  โดย : อนุรักษ์    ไอพี : 1.4.238.59


  ความคิดเห็นที่ 4
  เสาร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:46:19
   จังหวัดอื่นเขาแจ้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนให้ทราบแต่สกลนครไม่มีประกาศ โทร.ถาม จนท.ตอบว่าจะแจ้งทางเวป แต่ไม่รู้กำหนด 
  โดย : อนุรักษ์    ไอพี : 1.4.238.59


  ความคิดเห็นที่ 5
  จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:26:15
   เช็ครายชื่อลำดับการรับเสื้อพระราชทานได้ที่ไหนบ้างครับ
  โดย : Kongsak    ไอพี : 184.22.110.200

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763 email: sakon_spd@hotmail.com
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter