[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

 •   
  เยือนสกลนคร เที่ยววัดและป่าเขาในเมืองน่าอยู่
  โดย : Admin   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561   

         อีกหนึ่งจังหวัดน่าเที่ยวทางภาคอีสาน สกลนคร ที่นี่ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และเหมาะกับการไปพักผ่อน ในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งในปัจจุบันการเดินทางและที่พักก็สะดวกสบาย เหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อนอย่างยิ่ง

  สกลนคร ของดีอีสาน กับสถานที่เที่ยว ที่อยากแนะนำให้ไปเยือน   

        สกลนคร มีสถานที่ท่องเที่ยว และหากจะเที่ยวให้ครบทั้งจังหวัด คงต้องใช้เวลาหลายวัน หรือไม่ก็ต้องกลับไปอีกหลายๆครั้ง โดยมีสถานที่แนะนำจากเว็บไซต์ สวัสดี ที่ไม่ควรพลาด เช่น พระธาตุเชิงชุม แห่ง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนครที่ใครๆก็ต้องการเดินทางมาสักการะขอพร อีกทั้งภายในวิหารก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์แสน ซึ่งเป็นที่เคารพอย่างสูงของชาวสกลนคร ในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี จะมีการจัดงานประจำปีของจังหวัดที่เป็นงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมโดยเฉพาะ หากสนใจและอยากสัมผัสบรรยากาศ ก็วางแผนเดินทางไปเที่ยวช่วงนี้ได้
   
      สถานที่ต่อมา หนองหาน ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่อย่างมากอีกเเห่งของไทย และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมายาวนาน เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำก่ำซึ่งไหลไปลงแม่น้ำโขง  มีเกาะเเก่งน้อยใหญ่ มากกว่า 20 เกาะด้วยกัน และเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชื่อเกาะดอนสวรรค์  นอกจากนี้ยังมีศาลาที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้มานั่งเล่น หรือชมวิว ทิวทัศน์เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ยิ่งช่วงเวลาเย็นๆ บรรยากาศจะร่มรื่นเย็นสบาย สามารถมานั่งอ่านหนังสือ เล่นเกม 12BET ฟังเพลงท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ เสียงนกร้อง
   
       เขื่อนน้ำอูน  ตั้งอยู่ใน อ.พังโคน ลักษณะเป็นเขื่อนดินที่สร้างขึ้นมากั้นลำน้ำอูน เพื่อใช้เป็นเเหล่งชลประทานด้านเกษตรกรรม จุดเด่นคือ บรรยากาศธรรมชาติที่มีเทือกเขาภูพานล้อมรอบ เเละป่าใม้ที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งบริเวณไม่ไกลกันนั้น ก็มีน้ำตกขนาดเล็กที่เหมาะกับการไปเดินเล่นหรือเดินชมด้วย  เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่ชาวสกลนครเองนิยมมาเที่ยวพักผ่อนกันมากพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวัดป่าสุทธาวาส ตัวเมืองสกลนคร ภายในวัดมีอาคารพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมประยุกต์ ด้านในคือที่ประดิษฐานรูปหล่อของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในท่านั่งขัดสมาธิ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเก็บรวมรวมเอาไว้  ตลอดจน การจัดเเสดงประวัติของท่านตั้งเเต่เกิดจนมรณภาพให้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้เรียนรู้ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนสกลนครก็ไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี่ด้วย
   
       ปิดท้ายกันที่ ถ้ำเสรีไทย ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ในประวัติศาสตร์เคยเป็นฐานบัญชาการที่สำคัญของขบวนการเสรีไทยสายอีสาน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ระยะทางที่เดินไปถึงถ้ำ ประมาณ 5 กิโลเมตร ต้องผ่านผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เช่น ป่าเต็งรัง เเละป่าเบญจพรรณ ด้านในถ้ำเคยมีการสะสมอาวุธยุทธโธปกรณ์จำนวนมาก ในขณะที่บริเวณใกล้เคียง ก็เป็นทั้งจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น อีกทั้งสามารถพบทุ่งดอกกระเจียวตามธรรมชาติซึ่งจะบานทุกๆเดือนสิงหาคมชองทุกปี เหมาะกับการเดินทางมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง
   


  เข้าชม : 854

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter