[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด

 •   
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี
  โดย : สุมาลี   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559   


          ขอเรียนเชิญร่วมอบรมฟรี!

  หลักสูตรการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรครั้งที่1

  r  ความรู้ทั่วไปทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

  r  กระบวนการและขั้นตอนการยื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

  r  การสืบค้นสิทธิบัตรไทย/ต่างประเทศ

  r  การให้คำปรึกษารายบุคคล (จัดเตรียมคำขอและยื่นคำขอสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร)  

  ***** ในวันที่ 1-2 ธันวาคม  2559 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5

        อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

   **  สมัครออนไลน์ได้ที่  http://ip.kku.ac.th/register.html

  ***** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตตะวดี  หล้าหา 

  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4320-2733, 09-1129-5983, 08-6451-4455

  E–mail address : jittla@kku.ac.th 

  สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ชั้น  2  สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

  ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง 

  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002   เข้าชม : 288

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter