[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • งานรัฐพิธี
 • การอัญเชิญพวงมาลาดอกไม้สด
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
 • จัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

 • https://www.facebook.com/pg/sakonnakhon.go.th/photos/?tab=album&album_id=1313520271992601
  อัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานฯ
  https://www.facebook.com/tarapanmah/posts/10204947279321022
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

   
   
   

   


  55 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
      นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 1/0 ]
  55 งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
      งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 “สงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” [ เข้าชม/Comment 21/0 ]
  55 พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
      พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 23/0 ]
  55 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 ณ วัดภูริทัตตถิรวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 40/0 ]
  55 เป็นประธานในรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
      เป็นประธานในรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร [ เข้าชม/Comment 10/0 ]
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

   
   
  ดูทั้งหมด... 

   
  โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
       โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 431/0 ]
  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท
       โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท (125 ตำบล) 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 541/0 ]
  การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
       การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบลงทุน : โครงการละ 1 ลบ.) 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 290/0 ]
  โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
       โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักกลการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 281/0 ]
  โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนฯ
       โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กจย.) 10 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 255/0 ]
   
  ดูทั้งหมด.. 


   
  เจอต้องแจ้ง
       เจอต้องแจ้ง 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 316/0 ]
  แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย
       แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 199/0 ]
  แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน
       แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 194/0 ]
  พระยาประจันตประเทศธานี
       พระยาประจันตประเทศธานีเจ้าเมืองคนแรกของสกลนคร 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 622/0 ]
   
  ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


   
  แผนปฏิบัติราชการด้านการปราบปรามทุจริจ ปี 2560
  รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR : Term of reference) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดสกลนคร กิจกรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีสกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่สากล
  แบบแสดงความคิดเห็น เรื่องการออกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
  ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหัดสกลนคร พ.ศ.
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจังหวัดสกลนคร
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
  (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)
  ข้อมูลการนำเสนอขอรับรางวัล PMQA ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
  โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : จังหวัดสกลนครใสสะอาด
   
   ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

  เรื่องประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพือจ้างพนักงานราชการ (อ่าน 158 / ตอบ 0 )
  ติดต่อถึงคณุ ธัญญานันท์ อันชนกพิพัฒน์ (อ่าน 102 / ตอบ 2 )
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี (อ่าน 126 / ตอบ 0 )
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี (อ่าน 108 / ตอบ 0 )
  ขอทราบรายละเอียดการเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ฯ ที่จังหวัดจัดด้วยครับ (อ่าน 116 / ตอบ 0 )
  ศิลปะดั้งเดิมเมืองสกลนคร (อ่าน 279 / ตอบ 0 )
  อัลบั้ม เด็กสกลคนกันเอง (อ่าน 361 / ตอบ 1 )
  รบกวนขอรายงานการประชุมจัดหาคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 3 ลงเวปด้วยครับ (อ่าน 322 / ตอบ 1 )
  รายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบมรรถนะครั้งที่ 1 (อ่าน 535 / ตอบ 2 )
  ประกาศวันสอบ (อ่าน 547 / ตอบ 6 )
   [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


  นายวิทยา จันทร์ฉลอง
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


   
 • สอบราคา
 • ข่าวประกวดราคา
 • ข่าวสขร.1


 •  
 • ทำเนียบโทรศัพท์
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
 • ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานจังหวัดสกลนคร
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 • << เมษายน 2560 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  http://www.sakonnakhon.go.th/download/king10.rar
  ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์
  http://www.sakonnakhon.go.th/download/project.rar
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
  http://www.sakonnakhon.go.th/prongdong/prongdong.html
  ป.ย.ป. จังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/book/sakon.docx
  บรรยายสรุป
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan4.html
  แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/information/nonghanplan.php
  แผนหนองหาร
  http://123.242.184.91:8080/
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  http://www.sakonnakhon.go.th/th/etc/book_v/apil59.xls
  ตารางคำนวนเงินเดือน
  http://www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf
  สมุดภาพกราฟฟิก
  https://www.govchannel.go.th/
  Govchannel
  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
  มาตรา 100 103
  http://www.sakonnakhon.go.th/info/info.html
  คู่มือประชาชน
  http://www.mict.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
  เกณฑ์ราคากลางปี 2559
  http://www.sakonnakhon.go.th/th/etc/book_v/coruption.rar
  ป้ายต่อต้านการทุจริต
  http://www.parliament.go.th/dyouth/
  ยุวชนประชาธิปไตย
  http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=520&Itemid=418&lang=th
  มติ ครม.
  http://www.xn--72cq9ab5aj8b2ee0c0d.com/main.php?filename=nrc_index
  เสียงปฏิรูป
  http://www.parliament.go.th/innovation/
  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
  http://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
  ระบบข้อมูลการเกษตร

  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter