[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
 •  
 • สำนักงานจังหวัดสกลนคร
 • จัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
 • พิธีถวายดอกไม้จันทน์

 • http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/pach/Veditas/index.html
  วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
  https://youtu.be/ZweHlitL4IA
  เที่ยวจังหวัดสกลนคร เมือง 3 ธรรม
  https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th/photos/a.1326653544012607.1073742286.301378429873462/1326657997345495/?type=3&theater
  ภาพประทับใจ สกลนคร
  https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th/photos/a.316741095003862.87421.301378429873462/1543226145688678/?type=3&theater
  ขอเชิญร่วมสวดมนต์
  https://www.facebook.com/tarapanmah/posts/10204947279321022
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..  55 พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการแผนพัฒนาหนองหาร
      พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการแผนพัฒนาหนองหาร ณ ห้องประชุมเรือนรับรอง ชั้น 1 มณฑลทหารบกที่ 29 [ เข้าชม/Comment 2/0 ]
  55 จังหวัดสกลนคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
      นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม [ เข้าชม/Comment 22/0 ]
  55 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาหารรักษาโบราณสถานปราสาทภูเพ็ก
      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาหารรักษาโบราณสถานปราสาทภูเพ็ก [ เข้าชม/Comment 56/0 ]
  55 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วนพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 38
      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วนพระราชทาน "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 38 [ เข้าชม/Comment 53/0 ]
  55 จังหวัดสกลนคร จัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี 2562
      จังหวัดสกลนคร จัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี 2562 [ เข้าชม/Comment 110/0 ]
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

   
   
  ดูทั้งหมด... 

   
  โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
       โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 12 / พ.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : James
  [ เข้าชม/Comment 1168/2 ]
  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท
       โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท (125 ตำบล) 12 / พ.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : trisevenseo
  [ เข้าชม/Comment 1645/19 ]
  การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
       การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบลงทุน : โครงการละ 1 ลบ.) 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 791/0 ]
  โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
       โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักกลการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 / พ.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : Katina
  [ เข้าชม/Comment 948/2 ]
  โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนฯ
       โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กจย.) 10 / พ.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : Katina
  [ เข้าชม/Comment 1194/2 ]
   
  ดูทั้งหมด.. 


   
  ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62
  ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 61
  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ "สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"
  มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
  มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
  การจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคาม 2560
  หนังสือนำคำสั่งการมอบอำนาจ
  สรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ผลการประกวดคำขวัญ ภายใต้แนวคิด "Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"จังหวัดสกลนคร
   
   ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

  ยกสถานะเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมืองสว่างแดนดิน (อ่าน 35 / ตอบ 0 )
  d (อ่าน 43 / ตอบ 0 )
  โรคไต (อ่าน 69 / ตอบ 0 )
  ขายปลีกในราคาส่งกลูต้าไทโอนแบบฉีดโบท๊อกซ์หน้าเรียวฟิลเลอร์ไหมละลายราคาถูก0873512514คุณปูเป้ (อ่าน 83 / ตอบ 0 )
  เว็บบาคาร่าเล่นยังไง (อ่าน 98 / ตอบ 0 )
  หวยออนไลน์จ่ายจริงมั้ย (อ่าน 84 / ตอบ 0 )
  สุนัข (อ่าน 208 / ตอบ 0 )
  หมา (อ่าน 177 / ตอบ 0 )
  เอดส์แมว (อ่าน 271 / ตอบ 0 )
  แมวขนร่วง (อ่าน 218 / ตอบ 0 )
   [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
   
 • สอบราคา
 • ข่าวประกวดราคา
 • ข่าวสขร.1


 •  
 • ทำเนียบโทรศัพท์
 • การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • หนังสือเวียน
 • ข้อสังเกตของคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประกาศราคากลาง
 • นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่างๆ ภายใต้ ก.บ.ภ.
 • ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานจังหวัดสกลนคร
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
 • คู่มือทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาฯ

 • << ธันวาคม 2562 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        

  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
       พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 21 / มิ.ย. / 2560
  [ เข้าชม/Comment 656/0 ]
  เจอต้องแจ้ง
       เจอต้องแจ้ง 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 741/0 ]
  แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย
       แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 574/0 ]
  แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน
       แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 567/0 ]
  พระยาประจันตประเทศธานี
       พระยาประจันตประเทศธานีเจ้าเมืองคนแรกของสกลนคร 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 1463/0 ]

  http://www.sakonnakhon.go.th/download/king10.rar
  ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์
  http://www.sakonnakhon.go.th/download/project.rar
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
  http://www.sakonnakhon.go.th/book/sakon.pdf
  บรรยายสรุป
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan4.html
  แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
  https://www.parliament.go.th/aipa2019/
  การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ปี 2562
  http://www.sakonnakhon.go.th/prongdong/prongdong.html
  ป.ย.ป. จังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/information/nonghanplan.php
  แผนพัฒนาหนองหาร
  https://drive.google.com/open?id=1aYEByAph4gVzn8vBv87gGGmKNIowlZZm
  แผนงาน/โครงการ ของจังหวัด
  https://drive.google.com/open?id=1Hx6H9UQHefTU4Hta1QVUITRZPzhgRe6B
  แผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัด
  http://123.242.184.91:8080/
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  http://www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf
  สมุดภาพกราฟฟิก
  https://www.govchannel.go.th/
  Govchannel
  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
  มาตรา 100 103
  http://www.parliament.go.th/dyouth/
  ยุวชนประชาธิปไตย
  http://www.sakonnakhon.go.th/info/info.html
  คู่มือประชาชน
  http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=520&Itemid=418&lang=th
  มติ ครม.
  http://www.xn--72cq9ab5aj8b2ee0c0d.com/main.php?filename=nrc_index
  เสียงปฏิรูป
  http://www.parliament.go.th/innovation/
  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
  http://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
  ระบบข้อมูลการเกษตร
  http://www.sakonnakhon.go.th/provinceoffice
  เว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสกลนคร
  https://drive.google.com/open?id=1qrOYR_b3f93Av3v7mLHbyRAbiTRcHy8c
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
  https://drive.google.com/open?id=1BhAcho0rOXRwbON0CePjw7KvoEErKoea
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/pach/news/index.php
  เว็บ อพ.สธ.
  http://www.oic.go.th/INFOCENTER24/2476
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/mcomputer/Purchase.html
  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานจังหวัด
  https://service.govchannel.go.th/th/Landing/Content/View/41
  ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
  http://web.ocsc.go.th/forking/
  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  https://drive.google.com/open?id=1Ufc8KN649gEJe8piNfdncW6bFvGdA4_l
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/aunirak2018/
  ลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสกลนคร
  https://drive.google.com/open?id=1wbIi5xzBSh5yxY3ymiFOBngD6zfcF9g6
  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนด ให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  http://www.sakonnakhon.go.th/procurement/index.htm
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  https://www.parliament.go.th/aipa2019/
  รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒
  https://drive.google.com/drive/folders/1KosGilejrnog4WBVcmL2zZc6DusR0i1A
  คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชียนของไทย ปี 2562
  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
  สาระดีๆ จากศาลปกครอง
  https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th/
  facebook จังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/damrongtham/report.php
  สรุปเรื่องร้องเรียน
  http://sakonnakhon.go.th/2015/doc/conflictmanual.pdf
  คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  https://drive.google.com/open?id=1MgHjKQekbCA8vsb594o2X9MOY-V2uou3
  การตรวจติดตามโครงการ
  https://drive.google.com/open?id=1aHsAnrrqxVr4-Yu4p7SlLYMsTJiIf6IA
  งบทดลอง
  https://drive.google.com/drive/folders/1wctcjduXJV7B5uSuoO7es4TcGJsOyc1J?usp=sharing
  โครงการพัฒนาจิตสำนึก
  https://drive.google.com/open?id=1hiSH7k6vpNfDAKA-Z44q4uTyt-FdVqCc
  วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
  https://drive.google.com/open?id=1LR-zEechZ1M143LN4DXlNDHp9AkjC1U4
  โครงการพัฒนาจิตสำนึก
  http://sakonnakhon.go.th/2015/doc/stockreport.pdf
  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
  http://sakonnakhon.go.th/2015/doc/satisfiedreport.pdf
  รายงานผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
  http://sakonnakhon.go.th/2015/doc/Reporthrm61.pdf
  แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://sakonnakhon.go.th/2015/doc/riskasscorrupt.pdf
  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสกลนคร ปี 62
  https://drive.google.com/open?id=12kx9DUlb9MGAAAlOXmc91Z6qRxMSjNX6
  รายงานผลการดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  https://drive.google.com/drive/folders/1pdMpntWhQAjzV8K-S1XMmuVFaGafkhfB?usp=sharing
  หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
  https://drive.google.com/open?id=1ANhlTs7CoA8SlR49hkHkQT0ygY9owteA
  โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
  https://sites.google.com/view/sakonroombooking
  ระบบจองห้องประชุม
  https://sites.google.com/view/edocumentsakonnakhon
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763 email: sakon_spd@hotmail.com
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter