[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 •  
 • สำนักงานจังหวัดสกลนคร
 • จัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
 • พิธีถวายดอกไม้จันทน์

 • http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/pach/Veditas/index.html
  วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
  https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th/photos/a.1326653544012607.1073742286.301378429873462/1326657997345495/?type=3&theater
  ภาพประทับใจ สกลนคร
  https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th/photos/a.316741095003862.87421.301378429873462/1543226145688678/?type=3&theater
  ขอเชิญร่วมสวดมนต์
  https://www.facebook.com/tarapanmah/posts/10204947279321022
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

   
   
   

   


  55 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างสำคัญ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณ
      วันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างสำคัญ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณโรงช [ เข้าชม/Comment 4/0 ]
  55 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑” ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
      วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑” ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร [ เข้าชม/Comment 6/0 ]
  55 วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑
      วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ [ เข้าชม/Comment 10/0 ]
  55 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ณ ลานรวมใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
      วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ณ ลานรวมใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 28/0 ]
  55 วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน "Road Show ตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพสกลนคร " ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
      วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน "Road Show ตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพสกลนคร " ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดง [ เข้าชม/Comment 6/0 ]
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

   
   
  ดูทั้งหมด... 

   
  โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
       โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 755/0 ]
  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท
       โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท (125 ตำบล) 12 / พ.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : Ike
  [ เข้าชม/Comment 848/2 ]
  การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
       การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบลงทุน : โครงการละ 1 ลบ.) 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 568/0 ]
  โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
       โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักกลการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 572/0 ]
  โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนฯ
       โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กจย.) 10 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 533/0 ]
   
  ดูทั้งหมด.. 


   
  การประชาสัมพันธ์ "สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"
  มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
  มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
  การจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคาม 2560
  หนังสือนำคำสั่งการมอบอำนาจ
  สรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ผลการประกวดคำขวัญ ภายใต้แนวคิด "Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"จังหวัดสกลนคร
  เชิญชวนส่งผลงานการประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่่ทนต่อการทุจริต"
  คำสั่งการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 18)
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลิกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง
   
   ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

  โปรเจสเตอโรน (อ่าน 55 / ตอบ 0 )
  การเผาผลาญพลังงาน (อ่าน 61 / ตอบ 0 )
  สัตว์เลี้ยง (อ่าน 49 / ตอบ 0 )
  ประโยชน์ของผักบุ้ง (อ่าน 55 / ตอบ 0 )
  ไขมันอุดตันในเส้นเลือด (อ่าน 56 / ตอบ 0 )
  ประโยชน์ของแตงโม (อ่าน 43 / ตอบ 0 )
  โรคเกิดจากอุตสาหกรรม (อ่าน 58 / ตอบ 0 )
  ฮอร์โมน (อ่าน 43 / ตอบ 0 )
  ชาเขียว (อ่าน 60 / ตอบ 0 )
  อาหารเพิ่มน้ำหนัก (อ่าน 64 / ตอบ 0 )
   [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


  นายวิทยา จันทร์ฉลอง
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


   
 • สอบราคา
 • ข่าวประกวดราคา
 • ข่าวสขร.1


 •  
 • ทำเนียบโทรศัพท์
 • นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่างๆ ภายใต้ ก.บ.ภ.
 • ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานจังหวัดสกลนคร
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
 • ประกาศราคากลาง

 • << พฤษภาคม 2561 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
       พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 21 / มิ.ย. / 2560
  [ เข้าชม/Comment 296/0 ]
  เจอต้องแจ้ง
       เจอต้องแจ้ง 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 540/0 ]
  แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย
       แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 414/0 ]
  แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน
       แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 407/0 ]
  พระยาประจันตประเทศธานี
       พระยาประจันตประเทศธานีเจ้าเมืองคนแรกของสกลนคร 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 1036/0 ]

  http://www.sakonnakhon.go.th/download/king10.rar
  ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์
  http://www.sakonnakhon.go.th/download/project.rar
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
  http://www.sakonnakhon.go.th/book/sakon.docx
  บรรยายสรุป
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan4.html
  แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/prongdong/prongdong.html
  ป.ย.ป. จังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/information/nonghanplan.php
  แผนแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาหนองหาร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/plan/project/projectprovince.pdf
  แผนงาน/โครงการ ของจังหวัด ปี 60
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/plan/project/10447.jpg
  แผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัด ปี 2560
  http://123.242.184.91:8080/
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  http://www.sakonnakhon.go.th/th/etc/book_v/apil59.xls
  ตารางคำนวนเงินเดือน
  http://www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf
  สมุดภาพกราฟฟิก
  https://www.govchannel.go.th/
  Govchannel
  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
  มาตรา 100 103
  http://www.sakonnakhon.go.th/info/info.html
  คู่มือประชาชน
  http://www.parliament.go.th/dyouth/
  ยุวชนประชาธิปไตย
  http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=520&Itemid=418&lang=th
  มติ ครม.
  http://www.xn--72cq9ab5aj8b2ee0c0d.com/main.php?filename=nrc_index
  เสียงปฏิรูป
  http://www.parliament.go.th/innovation/
  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
  http://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
  ระบบข้อมูลการเกษตร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/
  เว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/govpow/govpow.html
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/govpow/tortan.html
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/pach/news/index.php
  เว็บ อพ.สธ.
  http://www.oic.go.th/INFOCENTER24/2476
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/mcomputer/Purchase.html
  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานจังหวัด
  https://service.govchannel.go.th/th/Landing/Content/View/41
  ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน

  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter